JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Zainstaluj alarm szybciej i taniej – magistrala BUS i topologia “drzewa”

Z której architektury systemu lepiej skorzystać ?Do nie dawna marka Jablotron kojarzona była z systemami alarmowymi bezprzewodowymi, gdyż taki był pierwotny cel producenta. Dzięki ukierunkowaniu firmy na rozwiązania bezprzewodowe stała się ona pionierem tego rodzaju rozwiązań. W ciągu kilkunastu lat dużą popularnością cieszyły się takie systemy alarmowe jak COMFORT, PROFI czy OASIS. W maju 2012 Jablotron zaprezentował innowacyjny przewodowo-bezprzewodowy system JA-100. Czy w tego rodzaju alarmach da się wymyśleć jeszcze coś nowego?

 

W dzisiejszych czasach, kiedy rozwiązania bezprzewodowe stały się tak popularnymi rozwiązaniami jak systemy przewodowe, producent zapoczątkował kolejny trend w dziedzinie systemów alarmowych.

Jako pierwszy producent, JABLOTRON zmienił sposób projektowania samej instalacji systemu alarmowego. Zamiast stosowanej do tej pory topologii gwiazdy (rys.1), zastosował topologię drzewa (rys.2). Stało się to możliwe dzięki użyciu przewodowej magistrali 4-żyłowej BUS. Jak do tej pory magistrala wykorzystywana ta była w systemach przeciwpożarowych.

Architektura gwiazdy

Rys.1 – Topologia gwiazdy

Architektura drzewa

Rys.2 – Topologia drzewa

Przykład instalacji alarmowej w topologii gwiazdy.

Rys.3. Przykład podłączenia systemu w topologii gwiazdy

Innowacyjna i prosta instalacja systemu alarmowego w topologii drzewa

Rys.4. Przykład podłączenia systemu alarmowego w topologii drzewa

 

Jakie korzyści niesie ze sobą nowa architektura?

Topologia drzewa niesie ze sobą wiele korzyści zarówno dla użytkownika systemu, jak i dla firmy instalacyjnej:

  • zmniejsza czas montażu okablowania i znacznie ułatwia zaplanowanie oraz wykonanie całej instalacji,
  • wprowadza ogromne oszczędności zarówno przy samej instalacji (mniej przewodów) oraz zmniejsza koszty renowacji ścian pomieszczeń (mniej kucia – rowek na kabel o stałej szerokości),
  • ułatwia podłączanie dodatkowych urządzeń w przyszłości do już istniejącej magistrali – znika problem braku miejsca na dodatkowy tor kabla,
  • ułatwia instalację czujników bezpośrednio do magistrali BUS, bez potrzeby dołączania rezystorów.

Korzyści jakie daje zastosowanie topologii drzewa w systemach alarmowych

Topologia drzewa zwana jest także topologią hierarchiczną. Nazwa bierze się stąd, że przypomina ona swoim kształtem rozgałęzione drzewo. Polega ona na poprowadzeniu głównej magistrali, od której mogą odchodzić odnogi, a urządzenia mogą być podłączane szeregowo.

I tu widoczna jest pierwsza z zalet stosowania takiego rozwiązania – znaczna oszczędność na materiale instalacyjnym. Przy pomocy jednego kabla jesteśmy w stanie zainstalować cały system alarmowy JA-100. Dzięki temu nie musimy już prowadzić okablowania do każdej czujki czy też innego urządzenia w systemie oddzielnym torem, a co za tym idzie ściany nie są wyłożone licznymi kablami.

Jednocześnie mniej przewodu, to również mniejszy nakład pracy przy kuciu ścian czy prowadzeniu listew instalacyjnych. Jest to przede wszystkim odczuwalne przy dużych instalacjach, jednak nawet w przeciętnym domu jednorodzinnym widoczna jest różnica (rys. 3 i 4).

Na  przykładzie pokazano sposób montażu okablowania przeznaczonego pod system alarmowy. W przypadku zastosowania systemu JABLOTRON-100, ilość przewodu zużytego w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 150 m wyniesie około 60m. W przypadku instalacji systemu alarmowego o takiej samej liczbie elementów składowych jednak w topologii gwiazdy, zużyjemy trzykrotnie więcej kabla – ok. 150m.

Pokazuje to nie tylko prawie trzykrotną oszczędność na przewodach, ale również znacznie krótszy czas montażu, a co za tym idzie – dla użytkownika niższe koszty montażu zaś dla instalatora znaczną oszczędność czasu.

JABLOTRON 100 System analogowy
Liczba metrów kabla 60 150
Przybliżona cena za 1m kabla 1zł 1zł
Koszt kabla 60zł 150zł
Liczba godzin potrzebna do zamontowania kabla 1 3 lub więcej
Cena za robociznę 100zł 100zł
Koszt robocizny 100zł 300zł
Koszt położenia instalacji kablowej 160zł 450zł

Jak wynika z powyższego przykładu koszt położenia samej instalacji w przypadku systemów magistralowych jest prawie trzykrotnie tańszy.

Zastosowanie magistrali w centrali alarmowej wyłączyło również konieczność dokupywania ekspanderów wejść. Wykorzystując centralę JA-106 możemy od razu podłączyć do niej 120 urządzeń.

Ponadto w systemie magistralowym wszystkie urządzenia są adresowalne – zarówno przewodowej jak i bezprzewodowe.  Dzięki temu w momencie logowania urządzeń do systemu, centrala od razu rozpoznaje rodzaj urządzenia i pokazuje jego symbol w oprogramowaniu F-link. Magistrala pozwala na pełną diagnostykę systemu już w momencie instalacji. W przypadku powieszenia zbyt dużej liczby urządzeń, a co za tym idzie, zbyt dużego spadku napięcia na magistrali, system od razu poda informację i pokaże, które z urządzeń zostało błędnie zainstalowane.

Innym przełomowym rozwiązaniem jest nowa, opatentowana przez firmę Jablotron koncepcja sterowania systemem alarmowym oraz różnymi urządzeniami z zakresu automatyki domowej. Jablotron wprowadził manipulatory z czytnikami RFiD oraz czytniki RFiD o budowie modułowej. Dzięki dopinanym modułom użytkownik może w łatwy i szybki sposób sterować poszczególnymi strefami czy urządzeniami. Poprzez wciśnięcie jednego przycisku i potwierdzenie pastylką zbliżeniową lub kodem, możliwe jest uzbrojenie/rozbrojenie danej strefy, grupy stref lub np. otwarcie bramy garażowej. Takie rozwiązanie stanowi najprostszy możliwy sposób sterowania i ułatwia korzystanie z systemu alarmowego. Ponadto informuje optycznie o stanie urządzeń/aktywnych funkcji – jak na tablicy synoptycznej.

Inne aspekty

Ze względu na powyższe cechy, planując zakup systemu alarmowego należy poza ceną samych urządzeń wziąć pod uwagę również inne czynniki, takie jak czas, cenę za montaż, koszty ewentualnego remontu po montażu systemu, sposób sterowania systemem, tak aby późniejsze korzystanie z systemu było łatwe, przyjemne a jednocześnie zapewniało wysoki stopień bezpieczeństwa.