JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Funkcja obchodu strażnika

Konfigurujemy funkcję obchodu strażnika w systemie alarmowym Jablotron 100System JA-100 oferuje dużo ciekawych rozwiązań, dotąd nie spotykanych w centralach firmy Jablotron (PROFI, OASIS). Oprócz funkcji typowo alarmowych możemy zrealizować kontrolę dostępu (KD) oraz kontrolę obchodu strażnika.

 

 

Gdzie stosować i dlaczego

Funkcja ta stosowana jest ostatnio coraz częściej na rozległych obiektach które wymagają ochrony fizycznej i systematycznego obchodu wybranych miejsc przez strażnika. Funkcja daje gwarancję właścicielowi, że strażnik nie śpi i zgodnie
z ustaleniami nadzoruje wybrany obszar lub wybrane budynki.

 

Co jest potrzebne

Struktura takiego systemu jest bardzo prosta i sprowadza się do użycia centrali alarmowej (JA-101K lub JA-106K) , czytników lub klawiatur oraz modułów JA-118N
i jednego modułu JA-111H. Zaletą systemu jest możliwość użycia zarówno czytników lub klawiatur przewodowych jak i bezprzewodowych. Aby użyć bezprzewodowe, należy do wyposażyć centralę w moduł radiowy JA-110R. Zasięg urządzeń bezprzewodowych to około 300 metrów w terenie otwartym. Klawiatury i czytniki mają ten zasięg jednak nieco mniejszy. Sytuację może rozwiązań zastosowanie kilku modułów radiowych. System pozwala na podłączenie 3.

W przypadku centrali JA-101K  mamy możliwość zastosowania max 8 punktów kontrolnych, a w JA-106K aż 32. Z reguły wymóg obchodu strażnika dotyczy określonych godzin w których obiekt jest nieczynny. Najczęściej są to godziny nocne. System daje nam taką możliwość. Można zaprogramować w których godzinach mają się odbywać cykliczne wizyty strażnika. Pozbawia nas to jednak jednego punktu kontrolnego.

Moduły JA-118N posiadają 8 wyjść kopiujących stany PG. Każdy czytnik lub manipulator aktywuje inne wyjście PG, więc jeśli chcemy użyć np 4 czytniki to wystarczy nam centrala JA-101K jeden moduł JA-118 N i jeden JA-111H. Jeśli chcemy zastosować więcej niż 7 czytników, np 20, musimy użyć centralę JA-106K i 3 moduły JA-118N oraz jeden JA-111H.

 

Jak skonfigurować system

Wyjścia PG ustawione jako monostabilne na czas np 1 godzina. Fizycznie wszystkie  podłączone są w szereg do modułu JA-111H. W momencie jeśli strażnik nie zgłosi się w dowolnym punkcie kontrolnym przez 1 godzinę, następuje naruszenie wejścia
w JA-111H. To generuje alarm o którym informacja zostaje wysłana na wybrane numery telefonów lub Ochrony zewnętrznej. Istnieje oczywiście możliwość użycia sygnalizatorów dźwiękowo optycznych sygnalizujących alarm.

Jedno z wyjść PG należy podłączyć równolegle do wejścia JA-111H. To PG należy zaprogramować na aktywację w określonych godzinach i właśnie w tym czasie strażnik nie będzie się musiał zgłaszać w punktach kontrolnych.

Używając klawiatur strażnik może posługiwać się kodem który musi wpisać na każdej z nich lub przyłożyć  kartę zbliżeniową która została odpowiednio zaprogramowana.
W przypadku samych czytników strażnik może używać oczywiście tylko kart zbliżeniowych.