JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Zdalne sterowanie alarmem Jablotron – aplikacja mobilna MyJablotron

Dzięki aplikacjom mobilnym możemy kontrolować naszą elektronikę domową taką jak choćby systemy smarthome, alarmy czy wideodomofony, praktycznie coraz częściej wykorzystujemy takie udogodnienia ponieważ wprowadzają do naszego życia komfort i rozwiązania niektórych problemów.

Producent Jablotron Alarms również posiada do obsługi swoich systemów alarmowych aplikację MyJablotron, własną autorską aplikację mobilną do pobrania z Google Play i Apple Store.

Bezpieczeństwo i sterowanie systemem alarmowym

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że telefon komórkowy („smartfon”) posiada praktycznie każdy z nas, a także do tego że jest nieodłącznym elementem naszego życia. Oczekujemy szybkiego dostępu do informacji i powiadomień. Dlatego też aplikacja do sterowania alarmem w domu czy biurze jest w zasadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników tychże systemów.

MyJablotron umożliwia zdalne sterowanie alarmem i jego funkcjami takimi jak inteligentny dom (smarthome) oraz stałe monitorowanie chronionego obiektu. Dzięki temu, że system cały czas czuwa nad jego bezpieczeństwem oraz dzięki temu, że w każdej sytuacji alarmowej od razu otrzymamy informację o bieżącej sytuacji, pozwala to zmniejszyć niepewność i stres kiedy jesteśmy poza domem w szczególności na dłuższych wyjazdach. Aplikacja umożliwia również foto-weryfikację i potwierdzenie sytuacji alarmowej jeśli posiadamy czujkę ruchu PIR z foto.

Zarządzanie alarmami Jablotron z jednej aplikacji

Zaraz po uruchomieniu aplikacja MyJablotron przechodzi do panelu głównego. To generalnie centrum zarządzania wszystkimi systemami alarmowymi, do których mamy uprawnienia dostępu jako właściciel lub użytkownik, poziom dostępu ustawiany jest indywidualnie dla każdego wg. roli. Każdy użytkownik może posiadać swoją aplikację spersonalizowaną pod niego wraz z dostępem do systemów alarmowych Jablotron serii 100 / 100+,Mercury lub Optimo.

Zdalne sterowanie alarmem domowym

Panel główny daje szybką informację o wszystkich zgromadzonych alarmach oraz za pomocą ikon z kłódką o stanie ochrony stref. Przejście dalej umożliwia odkrycie więcej szczegółów i informacji o alarmie. W sekcji tej można szybko aktywować lub deaktywować ochronę całego systemu alarmowego lub poszczególnych jego stref, sterować wyjściami programowalnymi PG czyli urządzeniami automatyki domowej jak rolety, ogrzewanie, zraszacze czy brama garażowa.

Bezpieczne i nieprzerwane działanie alarmu

Do podstawowej funkcjonalności systemów alarmowych Jablotron należy stałe testowanie działania wszystkich komponentów w układzie, ich zasilania oraz komunikacji z centralą alarmową. W przypadku jakiejkolwiek usterki użytkownik jest natychmiastowo informowany o problemie za pomocą monitów w aplikacji MyJablotron a także opcjonalnie za pomocą powiadomień PUSH, jeśli użytkownik zezwoli na taką formę powiadomień.

Dzięki stałej kontroli i serwisowi alarm do domu lub biura będzie zawsze w pełni sprawny oraz będzie zawsze zapewniał maksymalną ochronę mienia a także życia i zdrowia.

Logowanie zdarzeń w systemie

Monity i powiadomienia to nie jedyne informacje dostępne dla użytkownika o działaniu i użytkowaniu alarmu. Aplikacja MyJablotron udostępnia pełną historię zdarzeń mających miejsce w systemie takich jak usterki urządzeń, problemy z komunikacją GPRS, problemy z zasilaniem lub słabą baterią, system loguje również prawidłową pracę i użytkowanie jak aktywacje i de-aktywacje alarmu.  

Ustawienia systemu alarmowego bezpośrednio z aplikacji

Podstawowe ustawienia systemu alarmowego Jablotron można zmienić na kilka sposobów, łącząc się bezpośrednio z centralą alarmową lub też zdalnie za pomocą specjalnie do tego celu przygotowanym oprogramowaniem dla instalatorów alarmowych. Są to jednak metody bardziej czasochłonne. Aplikacja MyJablotron umożliwia szybką edycję podstawowych ustawień takich jak choćby kontrola dostępu, co jest niezwykle użyteczne kiedy z naszego alarmu w firmie korzysta kilka a nawet kilkaset użytkowników co oferują systemy alarmowe Jablotron 100 i 100+ z centralą JA-107 (max. 600 użytkowników).

Do bardziej zaawansowanej konfiguracji producent dedykuje aplikację MyCompany skierowaną głównie instalatorom alarmowym.

Konfiguracja powiadomień PUSH i zdarzeń

Aby na urządzeniu mobilnym otrzymywać powiadomienia PUSH niezbędna jest aktywacja ich w aplikacji MyJablotron. Dzięki temu żadne powiadomienie o usterce nie zostanie przez nas zignorowane lub pominięte.

Ustawienia powiadomień w aplikacji umożliwiają również konfigurację jakiego typu powiadomienia mają być przesyłane użytkownikowi. Są to m.in.: aktywacja i wyłączenie alarmu, sytuacje alarmowe jak detekcja ruchu, pożar, zalanie wodą itp., usterki urządzeń oraz weryfikacja foto.

W sekcji tej możliwa jest również konfiguracja zdarzeń pochodzących z wyjść programowalnych. Dzięki czemu użytkownik może być informowany o włączeniu lub wyłączeniu urządzeń domowych jak np. zraszaczy lub żaluzji zewnętrznych.

Sekcja obejmuje również konfigurację zdarzeń pochodzących z czujników temperatury czy czujników p.poż.

Kontrola dostępu do systemu

Systemy alarmowe Jablotron MERCURY i JA-10 umożliwiają dostęp dla maksymalnie 32 użytkowników a seria 100 i 100 PLUS umożliwia obsługę nawet 600 użytkowników. Bardzo często systemy te instalowane są w małych firmach jak również w bardzo dużych przedsiębiorstwach. Obsługują zarówno część dostępową dla pracowników do obiektu i konkretnych stref oraz automatykę jak szlabany czy sterowanie oświetleniem. Z tego powodu niezwykle istotną funkcją w aplikacji MyJablotron jest szybka możliwość wyszukiwania użytkowników, dodawania, usuwania i modyfikowania praw dostępu dla pracowników.