JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Komisyjne rozbrojenie i uzbrojenie systemu

Komisyjne uzbrajanie lub rozbrajanie strefy (systemu)W pewnych okolicznościach lub obiektach (finanse, banki, etc.) wskazane jest lub nawet konieczne, zastosowanie tzw. trybu komisyjnego uzbrojenia/rozbrojenia systemu. W tym artykule dowiesz się jak zaprogramować centralę serii JA-100 do ww. funkcji.

 

Tryb rozbrojenia komisyjnego systemu wymaga obecności dwóch autoryzowanych użytkowników w systemie w celu uzbrojenia bądź rozbrojenia systemu alarmowego lub wybranej strefy. Rozbrojenie komisyjne stosowane jest w obiektach lub pomieszczeniach o szczególnym poziomie ochrony.

Realizacja tej funkcji w systemach alarmowych wymagana jest do spełnienia normy GRADE 3. W centrali alarmowej systemu JA-100 przy wykorzystaniu modułów systemowych oraz odpowiednim zaprogramowaniu centrali istnieje możliwość w prosty sposób uzyskania takiego rozwiązania.

 

Wykonanie takiego założenia jest możliwe przy wykorzystaniu modułów JA-111H-AD, oraz dwóch wyjść programowalnych PG. Moduł JA-111H-AD  podłączany jest do magistrali systemu i umożliwia on załączanie strefy do której jest przypisany poprzez ustawioną reakcje „Zmiana stanu systemu”.

 

Oczywiście w celu realizacji takiego założenia należy w programie F-link utworzyć dwóch niezależnych użytkowników. Każdy z nich musi mieć  odpowiednio przypisane aktywacje wyjść PG1 dla użytkownika pierwszego i PG2 dla użytkownika drugiego. Wyjścia PG1 i PG2  muszą pracować monostabilnie z zaprogramowanym czasem, który odzwierciedla czas, w którym obydwaj użytkownicy muszą wprowadzić własną autoryzację (wprowadzić kod, lub przedstawić kartę). Po wprowadzeniu autoryzacji przez obydwu użytkowników  w zaprogramowanym czasie następuje aktywacja zarówno wyjścia PG1 i wyjścia PG2. Odpowiednie szeregowe połączenie obu wyjść  do wejścia modułu  JA-111H-AD spowoduje uzbrojenie strefy tylko i wyłącznie po wprowadzeniu kodu przez dwóch użytkowników. Wprowadzenie kodu przez jednego użytkownika nie spowoduje żądanej reakcji centrali alarmowej.

Praktycznym i zarazem wygodnym rozwiązaniem komisyjnego rozrojenia lub uzbrojenia jest wykorzystanie segmentów klawiaturowych JA-192E do sterowania wyjściami PG. Daje to optyczną sygnalizacje wyzwolonego wyjścia oraz czasu jaki upływa do momentu wprowadzenia drugiego kodu użytkownika. Oczywiście zastosowanie kolejnego modułu JA-192E w celu wizualizacji czy strefa specjalna jest uzbrojona czy też rozbrojona jest jak najbardziej użyteczne.

Tag: