JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Dziecinnie prosta obsługa Jablotron 100 [instrukcja]

Instrukcja użytkownika JA-100 Dzisiejszy post jest w zasadzie czystą instrukcją obsługi JA-100. Ma jednak na celu nie tylko nauczyć obsługi szczęśliwych posiadaczy systemu ale również przekonać do niego przyszłych użytkowników. Zobacz jak prosto steruje się systemem alarmowym Jablotron 100.

 

Sterowanie za pośrednictwem klawiatur i czytników RFiD

JABLOTRON 100 to system, który daje użytkownikowi wyjątkową możliwość sterowania w bardzo łatwy i niezwykle intuicyjny sposób. Ułatwiają to dopinane do klawiatur lub czytników panele modułów sterowania (JA-192E). Każdy taki panel ma dwa duże przyciski, których wciśnięcie powoduje uzbrojenie bądź rozbrojenie określonej strefy lub załączenie/wyłączenie określonego urządzenia.

Przyciski są podświetlane kolorowymi diodami LED wskazując stan strefy.

Kolor:

  • zielony – rozbrojenie,
  • czerwony – uzbrojenie,
  • pomarańczowy – uzbrojenie nocne/częściowe.

Sterowanie systemem JA-100 za pomocą klawiatury, wizualizacja stanu alarmu.

 

Panele mogą być również używane do sterowania rożnymi urządzeniami jak np: ogrzewanie, żaluzje, światło itp. Jeden przycisk włącza (potwierdzone czerwonym kolorem), drugi wyłącza (potwierdzone zielonym kolorem). Kolor czerwony ma tutaj za zadanie OSTRZEGAĆ o tym, że alarm lub któraś ze stref jest uzbrojona lub że pracuje zdefiniowane urządzenie. W zależności od potrzeb, do każdej klawiatury lub czytnika można dopiąć do 20 takich segmentów.

Uzbrajanie/rozbrajanie systemu przyciskiem z panelu wymaga autoryzacji kodem, lub kartą/pastylką stosowaną w systemie OASiS, AZOR lub każdą inną kartą EM 125kHz. Dodatkowo aby zwiększyć bezpieczeństwo można włączyć potwierdzenie kodu kartą (i odwrotnie). Dla celów sterowania automatyką domową możliwe jest wyłączenie żądania autoryzacji.

Dodatkową zaletą sterowania systemem poprzez dopinane moduły jest możliwość powiązania funkcji – przykładowo możliwe jest uzbrojenie systemu alarmowego w domu jednym przyciskiem, ogrodu – drugim, rozbrojenie garażu – trzecim. Po wybraniu wyżej wymienionych opcji konieczna jest tylko jedna autoryzacja (kodem i/lub kartą).

Uzbrajanie/rozbrajanie kilku lub kilkunastu zdefiniowanych stref (lub całości) możliwe jest również za pomocą jednego zdefiniowanego przycisku.

Kod autoryzacji w systemie JA-100 może mieć maksymalnie 8 znaków. Obejmuje on prefix (nr użytkownika oraz znak gwiazdki *) + czterocyfrowy kod. Przykład: 137*8729.

Kody można uprościć wyłączając prefix, jednak nie jest to zalecane przy dużej ilości użytkowników. Stosujemy wówczas tylko sam 4-ro cyfrowy kod.

Kategoria: Obsługa systemu