JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Dziecinnie prosta obsługa Jablotron 100 [instrukcja]

Uzbrojenie systemu

Uzbrajanie JA-100

Uwaga: przy standardowych ustawieniach, aktywne czujki zostaną pominięte automatycznie, lub w zależności od ustawień możesz zostać poproszony
o potwierdzenie pominięcia aktywnych czujek poprzez dwukrotne wciśnięcie przycisku na segmencie, bądź też system nie zostanie uzbrojony do momentu deaktywacji czujek.

 

Rozbrojenie systemu

Rozbrojenie alarmu

Uwaga: Strefa z opóźnieniem na wejściu może zostać rozbrojona poprzez kod lub czytnik bez wciskania przycisku na segmencie. Jeżeli chcesz rozbroić inną strefę, najpierw wciśnij przycisk segmentu a następnie autoryzuj kodem i/lub kartą.

 

Częściowe/nocne uzbrojenie systemu

Jeśli funkcja częściowego/nocnego uzbrojenia jest włączona, mamy możliwość ochrony poprzez wybrane czujki
np. jeśli idziemy spać uzbrajamy tylko czujki otwarcia okien i drzwi, podczas gdy czujki ruchu nie są aktywne.

Częściowe / nocne uzbrojenie systemu Jablotron 100

 

Jeżeli chcemy uzbroić całkowicie (np. przy wyjściu z domu), to należy wcisnąć przycisk dwukrotnie. Przy pierwszym wciśnięciu dioda LED zacznie mrugać na pomarańczowo. Wciśnięcie drugi raz spowoduje mruganie diody LED na czerwono. Po autoryzacji (jeśli jest wymagana) system jest całkowicie uzbrojony, a dioda LED będzie świecić ciągłym czerwonym światłem.
Jeśli system jest już częściowo uzbrojony, a chcemy go uzbroić całkowicie, to należy wcisnąć przycisk podświetlony na pomarańczowo i potwierdzić kodem lub kartą (jeśli wymagana jest autoryzacja).

 

Odwołanie alarmu

Odwolanie alarmu

Jeśli wystąpi alarm, to błyska czerwona dioda LED segmentu odpowiadającemu strefie, w której wystąpił alarm oraz czerwona LED na klawiaturze. Alarm odwołujemy poprzez rozbrojenie stref w których wystąpił. Po odwołaniu alarmu czerwony LED mruga – jest to pamięć alarmu.

System w taki sam sposób pokazuje wystąpienie alarmu podczas twojej nieobecności. W takiej sytuacji bądź ostrożny wchodząc do budynku, lub poczekaj na przyjazd grupy interwencyjnej (jeżeli system jest podłączony do agencji ochrony).
System pokazuje pamięć alarmu do momentu ponownego uzbrojenia. Pamięć alarmu można skasować poprzez ponowne uzbrojenie i rozbrojenie systemu.
Skasowanie pamięci alarmu jest również możliwe z menu klawiatury LCD.
W tym celu należy wybrać w głównym menu klawiatury polecenie – wyczyść pamięć alarmu.

Kategoria: Obsługa systemu