JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

Dziecinnie prosta obsługa Jablotron 100 [instrukcja]

Inne sposoby sterowania
– pilotem, z telefonu, poprzez Internet

Sterowanie pilotem Sterowanie pilotem
Funkcje pilota zobrazowane są poprzez obrazek na klawiszach – kłódka otwarta (rozbrojenie) i zamknięta (uzbrojenie). Wciśnięcie dwóch klawiszy jednocześnie powoduje wysłanie alarmu napadowego. Przyciski mogą być blokowane przed przypadkowym wciśnięciem np. przez dzieci. Więcej informacji w instrukcji pilota.
Wdzwanianie się do systemu “Wdzwanianie się” do systemu
System może być sterowany z telefonu komórkowego. Dzwoniąc do systemu łączymy się z menu głosowym, które ułatwia sterowanie. Po połączeniu system informuje o swoim statusie. Jeśli włączona jest funkcja dostępu dla nieautoryzowanych numerów to wymagane jest podanie kodu z klawiatury telefonu w celu zainicjalizowania połączenia. Istnieje możliwość włączenia funkcji dostępu tylko dla wybranych numerów telefonów.
Jeśli w systemie wystąpił alarm to poinformuje nas o tym głosowo.
SMS SMS i klip (dzwonek telefonu)
Istnieje możliwość sterowania systemem z wykorzystaniem SMSów.
Wysyłając SMSa odpowiedniej treści możemy system uzbroić, rozbroić lub
wysterować dowolne z jego wyjść (światło, ogrzewanie, żaluzje itp). Komenda SMS’owa fabrycznie musi być poprzedzona kodem użytkownika. Autoryzację kodem w SMS’ie można wyłączyć, ale nie powinno sie tego robić ze względow bezpieczeństwa. Systemem można również sterować bezkosztowo, przypisując wybraną reakcję, np. uzbrojenie dla danego numeru telefonu. Centrala jeśli wykryje próbę połączenia z tego numeru, odrzuci połączenie i wykona zaprogramowaną reakcję. System również oferuje informowanie użytkowników SMS’em o wybranych zdarzeniach.
Internet Sterowanie za pomocą Internetu
System może być również sterowany poprzez internet. Na stronie
www.jablonet.net dostępne jest darmowe menu umożliwiające sterowanie
naszym systemem. Serwer przeznaczony jest dla użytkowników oraz dla
instalatorów po zarejestrowaniu się.
Kategoria: Obsługa systemu