JABLOTRON 100 (JA-100) • Innowacyjny system alarmowy

Badamy możliwości najnowszego alarmu firmy Jablotron Alarms

 

“Elastyczne” centrale alarmowe JA-100

Centrale alarmowe JA-101K i JA-106KJablotron wziął sobie do serca informacje zbierane przez lata od instalatorów i użytkowników, czego owocem w chwili premiery systemu JA-100 są 2 centrale alarmowe z 6 i 15 niezależnymi strefami. To oczywiście nie jedyne „niespodzianki” jakie przynosi nowy system.

 

Jablotron 100 został przygotowany z myślą o praktycznie wszechstronnym zastosowaniu zarówno w małych obiektach jak mieszkanie, dom jedno i wielo-rodzinny (w tym bliżniaki), ale też w bardzo dużych jak biura i firmy, sklepy etc.. Seria JA-100 posiada 2 centrale: „małą” JA-101K oraz dużą JA-106K oferującą znacznie więcej możliwości.

Obie centrale alarmowe fabrycznie wyposażone są w terminale BUS do podłączenia urządzeń przewodowych oraz 1 wejście dla modułu radiowego JA-110R. Ponadto każda centrala ma wbudowany komunikator GSM/GPRS, dzięki czemu możliwa jest obsługa systemu poprzez komunikację głosową / SMS. Centrale posiadają również kartę pamięci 1GB do archiwizacji zdarzeń, zdjęć, komunikatów głosowych oraz innych zdarzeń przez ok. 5 lat.

 

JA-101K

Centrala dedykowana do małych i średnich instalacji

 • 50 urządzeń bezprzewodowych (z modułem JA-110R) lub przewodowych podłączanych do szyny cyfrowej BUS
 • 50 użytkowników
 • 6 niezależnych sekcji (stref)
 • 8 programowalnych wyjść PG
 • 20 programowalnych zdarzeń z kalendarza
 • raporty SMS o zdarzeniach do 8 użytkowników
 • raporty SMS oraz głosowe do 5 użytkowników
 • obsługa 4 stacji monitorowania ARC
 • 5 opcji raportów do ARC
Centrala alarmowa JA-101K

JA-106K

Centrala alarmowa przeznaczona do małych, średnich i dużych obiektów, wyposażona dodatkowo w moduł komunikatora LAN oraz 1 wejście do podłączenia modułu komunikatora PSTN (JA-190X).

 

 • 120 urządzeń bezprzewodowych (z JA-110R) lub przewodowych podłączanych do szyny cyfrowej BUS
 • 300 użytkowników
 • 15 niezależnych sekcji (stref)
 • 32 programowalnych wyjść PG
 • 20 programowalnych zdarzeń z kalendarza
 • raporty SMS o zdarzeniach do 30 użytkowników
 • raporty SMS oraz głosowe do 5 użytkowników
 • obsługa 4 stacji monitorowania ARC
 • 5 opcji selekcji raportów do ARC

 Centrala alarmowa JA-106K

Na uwagę zasługuje również fakt, że w razie potrzeby każda niezależna strefa (JA-101K / 106K) może zostać dodatkowo podzielona na 2 „strefy nocne”, co niejako podwaja możliwości tego systemu. Dostosowanie pracy centrali do potrzeb użytkownika i konfiguracja niezbędnych parametrów odbywa się za pośrednictwem nowego oprogramowania F-Link SW.

 

Przykładową konfigurację systemu przewodowo-bezprzewodowego przedstawia rysunek poniżej.

Przykładowa konfiguracja systemu alarmowego Jablotron 100

 

JA-110R

JA-110R jest opcjonalnym modułem radiowym podłączanym do wyjścia RJ (odległość max. 2m) lub magistrali cyfrowej BUS, rozszerzającej możliwości konfiguracji jako systemy alarmowe bezprzewodowe o możliwość podłączenia do 120 urządzeń bezprzewodowych (w zależności od centrali). Moduł ten może być zainstalowany bezpośrednio w obudowie centrali lub też wpięty w szynę BUS na zew. centrali. Każdy system może posiadać do 3-ch takich modułów.

 

To dość ciekawe rozwiązanie umożliwia podłączenie JA-110R z magistralą centrali do odległości 500 m (z uwzględnieniem wszystkich odgałęzień) i eliminację ewentualnych problemów z zasięgiem radiowym. W skrócie, moduł JA-110R niejako przejmuje funkcję reapetera. Urządzenie to jest adresowalne i zajmuje 1 adres w systemie.